Creatief Educatief Centrum

Engelse versie
Indonesische versie (kort)

Een duurzaam sociaal plan voor kinderen met een beperking

Start: augustus 2018, Lovina, Noord-Bali

Wij, het bestuur van stichting Creatief Hart, zijn al enige tijd bezig met de realisering van een Creatief Educatief Centrum in Noord-Bali, waar kinderen met een beperking in de leeftijd vanaf 8 tot 21 jaar intensief creatief onderwijs kunnen volgen. Met dit doel is de stichting opgericht. Naar de aanloop hiervan hebben wij eerst onderzocht of creatief onderwijs bij de doelgroep positief zou worden ontvangen en de effecten ervan. Sinds de oprichting in 2013 heeft de stichting in meerdere opvangcentra in Indonesië creatieve projecten gehad, en met mooi resultaat. Wij zijn ervan overtuigd dat de stichting er nu helemaal klaar voor is om de plannen voor het centrum voor creatief onderwijs echt vorm te gaan geven.

Start-up!

In augustus 2018 was de voortvarende en succesvolle start up!  Gaandeweg zullen wij gaan uitbreiden. Zie hier een impressie van de creatieve lessen.

Flyer 2018 Hati Yang Kreatif
Over de Start-up in de Indonesische taal

Voor wie nog meer wil weten over dit project, lees dan vooral nog even door.

In oktober 2018 gaat Dewi (oprichter/voorzitter) de Kilimanjaro beklimmen als inzamelingsactie voor de continuïteit van het Creatief Educatief Centrum. Bekijk hier het filmpje.

In oktober 2018 ga ik de Kilimanjaro beklimmen als inzamelingsactie voor het nieuwe project, het Creatief Educatief Centrum in Indonesië. Wil je na het zien van dit promo filmpje meer weten? Volg mij dan in de aanloop naar deze klim en de start van het centrum in augustus 2018. Doneren voor dit centrum? Zou helemaal geweldig zijn. Bij voorbaat dank! http://stichtingcreatiefhart.nl/creatief-educatief-centrum/

Geplaatst door Stichting Creatief Hart op Zondag 29 juli 2018

Waarom

In Indonesië spreken de mensen al van een beperking als iemand een vergroeide arm heeft of slecht ter been is. Maar sommige kinderen zijn er slechter aan toe en ook zijn er kinderen met een mentale stoornis of het downsyndroom, en die niet goed kunnen leren of kunnen meekomen in de Indonesische maatschappij. Dat wil echter niet zeggen dat deze kinderen helemaal niets meer kunnen. Helaas komt het vaak voor dat deze kinderen worden weggestopt. Je ziet bijna geen kind met een lichamelijke beperking op straat. Er heerst soms ook wel schaamte bij de ouders, zij kunnen het idee hebben dat hun kind niets kan betekenen in het huishouden of in de zorg voor de familie. Kinderen met een handicap moeten soms ook operaties ondergaan of hebben hulpmiddelen nodig en dat kunnen de ouders vaak niet betalen. Vaak zijn de ouders hele dagen aan het werk en hebben weinig tijd om hun kind met een beperking de juiste zorg te bieden. Ook zijn in Indonesië de wegen, looppaden of andere locaties meestal niet bepaald toegankelijk voor gehandicapten in het algemeen. De Indonesische regering doet naar onze mening nog niet voldoende aan het faciliteren van handicap vriendelijke voorzieningen. Ondersteuning ten behoeve van kinderen met een handicap wordt veelal vanuit particulier initiatief geboden.

Tijdens onze projecten is gebleken dat de kinderen op allerlei aspecten vooruitgang boeken wanneer zij creatief bezig zijn. Hiervoor is geen wetenschappelijk onderzoek nodig ter onderbouwing maar door observaties te doen, kunnen wij dit wel met zekerheid stellen. Wij hebben geconstateerd dat het creatieve onderwijs een positief effect heeft op onder andere de persoonlijke groei, de fijne motoriek en allerlei sociale vaardigheden van de kinderen. In ieder kind schuilt creativiteit. Nuttig voor de kinderen zelf en voor de maatschappij? Ja zeker.

Het wordt een geweldig project waar kinderen vanuit allerlei (moeilijk begaanbare) plaatsen in en rondom Noord-Bali een plek kunnen krijgen voor:

– Creatieve educatie: schilderen, tekenen, techniek, handenarbeid, textiel, muziek, en nog veel meer.
– Ergotherapie
– Leren eigen inkomsten te genereren in de winkel en creatieve klassen
– Interactie tussen andere kinderen
– Educatie in sociale omgangsvormen, communicatievaardigheden en Engelse les
– Sociale ontmoetingsplaats voor de ouders om met de kinderen creatief bezig te zijn

Een financiële bijdrage voor dit duurzame sociale project is uiteraard van harte welkom!

Educatie en werkgelegenheid

Wij gaan een creatief educatief centrum realiseren waar de kinderen tussen 8 en 21 jaar zullen leren hoe zij allerlei handgemaakte, duurzame spullen kunnen maken, of gewoon om lekker creatief bezig te zijn. Kinderen met bijvoorbeeld downsyndroom, autisme, lichamelijke beperkingen, of een grote schoolachterstand, zijn allen welkom. Zij (of eigenlijk de ouders) hoeven hier niets voor te betalen. Wij willen de ouders wel stimuleren om hun kinderen creatief te laten onderwijzen. Het is een centrum voor kinderen met verschillende leeftijden en leer niveau’s. Kinderen die fysiek en mentaal meer aankunnen, zullen leren hoe zij o.a. bruikbare en duurzame (decoratieve) gebruiksvoorwerpen en meubeltjes kunnen maken.

Het is geen echte school, maar een centrum waar de kinderen creatieve educatie krijgen. De kinderen zijn niets verplicht, maar het is wel de bedoeling om een duurzaam project op te zetten waar de kinderen op structurele basis iets kunnen leren. Zo kunnen ze er naartoe werken om gebruiksvoorwerpen en decoraties te maken die zij later kunnen verkopen.

In de winkel, die speciaal voor de kinderen en aan de voorkant van het educatieve centrum wordt gerealiseerd, kunnen de handgemaakte (gebruiks)voorwerpen en decoraties worden verkocht door de kinderen zelf. De inkomsten zijn ook voor de kinderen. Op deze manier leren zij om hun eigen inkomsten te genereren. Het zou mooi zijn als zij de mogelijkheid krijgen om te sparen. De kinderen met een lager niveau of die jonger zijn, leren in eerste instantie de basis voor het creatieve werk en zullen groeien, totdat zij ook hun eigen spullen kunnen verkopen in de winkel.

De oudere kinderen kunnen op den duur helpen als klas assistent of met een andere taak, uiteraard tegen een salaris. Op deze manier creëren we ook weer werkgelegenheid.

Het is tevens de bedoeling dat er op speelsgewijze manier Engelse les wordt gegeven en andere lesjes in sociale omgangsvormen en vaardigheden. Dit doen wij onder andere om de verkoop skills van de kinderen (op hun niveau) een beetje op weg te helpen. Vooral voor de oudere kinderen vinden wij dit een waardevolle combinatie voor het vergroten van hun (arbeids)kansen binnen de Indonesische samenleving/economie.

Wij zijn ons ervan bewust dat sommige kinderen te lijden hebben onder een zware afwijking en mogelijk niet in staat zullen zijn om voor zichzelf en/of voor de familie te zorgen en inkomsten te genereren. Voor de dagbesteding kunnen zij natuurlijk evengoed terecht. Ook deze kinderen verdienen een creatief leven en hoe dan ook komt het ten goede aan het welzijn van deze kinderen. Het heeft een positief effect op de fysieke en mentale gesteldheid.

Het is geen echte school, maar een centrum waar de kinderen creatieve educatie krijgen. De kinderen zijn niets verplicht, maar het is wel de bedoeling om een duurzaam project op te zetten waar de kinderen op structurele basis iets kunnen leren.

Sleutelwoorden
– Persoonlijke ontwikkeling
– Bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid
– Leerfunctie: eigen inkomsten genereren
– Creatieve therapie

Lichamelijke therapie

De creatieve lessen zullen op den duur worden uitgebreid en met behulp van ergotherapie de lichaamsbeweging en fijne motoriek van de kinderen te bevorderen/verbeteren. Ergotherapie is een paramedische discipline die zich richt op het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die door ziekte of beperking een lichamelijke of psychische beperking hebben opgedaan. Deze methode kan zeer waardevol kan zijn voor het creatief centrum. Het dient overigens wel ter aanvulling op de therapeutische revalidatie centra die al aanwezig zijn in de omgeving.

Optie voor intern verblijf

Het doel is om een fijne en inspirerende plek te creëren voor kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking waar zij hun creatieve vaardigheden tot uiting kunnen laten komen. Op onze andere projecten hebben wij echter ondervonden dat het niet altijd mogelijk is voor de kinderen om gebracht en gehaald te worden door de ouders. De kinderen laten ophalen door ons is niet altijd haalbaar. De kinderen wonen te ver weg van de locatie en/of de wegen zijn niet altijd toegankelijk. Hieruit willen wij lering trekken. Ook zien de ouders het nut (nog) niet altijd of zijn niet bekend met wat creatief onderwijs kan betekenen voor hun kind.

Wij streven er naar dat elk kind thuis kan wonen. Wij gaan dan ook geen kindertehuis neerzetten. Wel zullen wij enkele slaapplaatsen creëren voor kinderen die bijvoorbeeld een paar dagen in de week intern kunnen en willen verblijven. Het hangt af van de omstandigheden en thuissituatie. Soms is het fijn voor de ouders die de hele dag moeten werken, dat zij even geen extra zorg hebben aan hun kinderen met een beperking, en tegelijkertijd is het onwenselijk dat de kinderen thuis aan hun lot worden overgelaten. Ook kunnen wij vanuit afgelegen gebieden kinderen opvangen zodat zij niet elke dag gebracht en gehaald hoeven te worden. Denk aan kinderen die in de bergen leven maar de hele dag niets doen. De ouders zijn de hele dag aan het werk en de kinderen met een handicap krijgen te weinig aandacht en missen interactie met de ouders en met andere kinderen. Op deze manier krijgen de kinderen op een drempel verlagende manier toegang tot creatief onderwijs.

Wij kunnen de kinderen op wekelijkse basis creatieve lessen bieden. Als er kinderen zijn die juist intensiever creatief les willen hebben, dan kunnen zij ervoor kiezen om op het creatief centrum te verblijven voor een bepaalde periode.

Er zijn ook kinderen die moeten revalideren en therapie nodig hebben. Vlakbij zitten enkele revalidatiecentra en andere opvangcentra, maar als er geen slaapplaatsen aanwezig zijn voor de kinderen terwijl zij het wel nodig hebben voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld na een operatie, dan biedt het centrum hiertoe de mogelijkheid. De kinderen kunnen dan ook meedraaien in de creatieve lessen.

Wij willen dus voldoende (toegankelijke) ruimte creëren voor kinderen met een lichamelijke beperking die volgens een wekelijks schema aanschuiven en voor die kinderen die voor enkele dagen in de week intern verblijven.

Sleutelwoorden
– Drempel verlagend effect
– Toegankelijkheid
– Flexibiliteit

Maatschappelijk en sociaal draagvlak

Wij willen graag dat deze kinderen de kans krijgen om zelfstandiger te worden en hun eigen eten en drinken kunnen kopen, en zelfs een bijdrage kunnen leveren voor hun familie. Op Bali is het vrij normaal dat iedereen in het gezin een bepaalde taak heeft. Van een gehandicapt kind wordt binnen de Indonesische maatschappij al gauw gedacht dat zij niets kunnen.

Wij willen met ons duurzame en sociale plan voorkomen dat het kind stil in een hoekje moet blijft zitten. Wij willen de ouders en de gemeenschap laten zien wat deze kinderen, en vooral na een (intensieve) periode van creatief onderwijs, allemaal kunnen. Wij hebben in onze projecten de ouders met verbazing zien kijken, omdat zij niet hadden verwacht dat hun kind iets met een lichamelijke of geestelijke beperking zou kunnen creëren. Wij hebben ook gezien dat ouders gingen meehelpen met de creatieve lessen. Zoals bij de workshop haken voor kinderen gingen de moeders erbij zitten, helpen en in gesprek met elkaar.

De kans is groot dat de ouders het nut van creatief onderwijs inzien als zij ervaren dat de kinderen leren hun eigen inkomsten te genereren en dat zij dus ook iets kunnen betekenen voor de familie. De ouders zullen hier weer over praten met elkaar en met anderen. Wij willen ook het wijkhoofd erbij betrekken. Het lokale personeel van het centrum kan in de gemeente de positieve effecten van het creatief educatief centrum verspreiden.

Voor in Nederland: op deze manier creëren wij ook mogelijkheden voor Nederlandse studenten die een stage in het buitenland willen doen op het gebied van creatieve educatie (creatieve therapie, muziek, kunst, etc), ergotherapie en internationaal projectmanagement. Tevens is het een plek waar vrijwilligers kunnen komen om ervaring op te doen of sociaal bezig willen zijn.

Sleutelwoorden
– Bewustwording
– Sociale ontmoetingsplaats
– Praatgroep functie voor de ouders (over o.a. het leven met een gehandicapt kind)
– Betrokkenheid

Keuze voor locatie

In het noorden van Bali ligt de plaats Lovina, gelegen aan het strand. In en rondom Lovina zijn meerdere stichtingen die zich inzetten voor kansarme kinderen met een lichamelijke en geestelijke beperking. Deze stichtingen doen ontzettend mooi werk maar nergens wordt nog op structurele basis creatieve educatie gegeven, dus dat zou een hele mooie duurzame ‘aanvulling’ kunnen zijn op wat er al is aan ontwikkelingshulp. Ook zijn er kinderen met een (grote) leerachterstand die elders op een (speciale) school weliswaar al op primair niveau onderwijs krijgen, maar het is onze bedoeling om de kinderen naar een bepaald niveau te tillen (tot zover zij willen en kunnen) en hen de kans te bieden zich persoonlijk (beter en verder) te ontwikkelen. Creatief onderwijs kan daarbij helpen.

In de omgeving van de locatie kan een goede samenwerking ontstaan tussen stichting Creatief Hart en andere stichtingen, opvangtehuizen of scholen die kinderen met een beperking ondersteunen. Op deze manier kan het doel van de stichting ook een ‘verlengde’ zijn van andere bestaande goede doelen.

Een mooie bijkomstigheid is dat het in het noorden van Bali relatief aantrekkelijk is om iets moois te huren. Het is minder duur dan bijvoorbeeld in het zuiden van Bali (Kuta, Ubud, etc) en omdat er veel ruimte is, is het verkrijgen van een bouwvergunning voor aanbouw makkelijker.

Sleutelwoorden
– Samenwerking met andere stichtingen
– Functionaliteit
– drempelverlagend

Het gebouw

In september 2017 hebben wij Kadekkie, van PT. DIMUARA INT’L GROUP, ontmoet. Deze projectontwikkelaar helpt ons bij de totstandkoming van het CEC en stelt een van zijn panden, op een perfecte locatie ter beschikking. Aan de reeds aanwezige locatie gaat Kadekkie een aanbouw maken van materiaal. Wij gaan dus in fases uitbreiden. In augustus 2018 starten wij alvast in het bestaande gebouw. Dit is de 1e fase.

Kadekkie wil graag bij dit project betrokken zijn. Hij is tussen 1998 en 2004 gesponsord door een Nederlands koppel waardoor hij de mogelijkheid heeft gekregen om een studie aan de Universiteit te volgen. Het Nederlandse koppel woont nu ook al enige jaren samen met Kadekkie en zijn gezin op een compound niet ver van de locatie waar het centrum komt. ‘Op deze manier kan ik weer wat terugdoen’, aldus Kadekkie.

Wij zullen rekening houden met toegankelijkheid en bereikbaarheid, alsmede de ligging bij andere stichtingen waar wij mee kunnen samenwerken. Het gebouw is uiteraard veilig voor de kinderen. Wij hebben een functionele indeling gemaakt vanwege het feit dat wij binnen één gebouw meerdere faciliteiten aanbieden, ten behoeve van de verwezenlijking van het doel van de stichting.

Waarom niet meer creatieve les op scholen en in opvangvangtehuizen die al bestaan? Kort gezegd:
– Ruimte gebrek voor de creatieve programma’s. Locaties waar wij projecten hebben gehad, hebben niet die ruimte die nodig is om ons doel te verwezenlijken.
– Wij willen graag de regie in handen houden en qua creatief onderwijs alles onder één dak hebben, ook voor de continuïteit. Zie het als een soort kunstacademie maar dan voor kinderen met een lichamelijk en / of geestelijke beperking.

Voor zowel de bouw van het centrum als voor de creatieve lessen, zullen wij rekening houden met de materialen die wij gebruiken en willen hier milieubewust mee omgaan (denk aan recycling van plastic, rubber, papier, e.d.).

Klik hier:
Locatie in Lovina
Tekeningen huurlocatie CEC

Draagvlak vergroting

Niet onze eerste prioriteit maar in de toekomst willen wij een breder (internationaal) draagvlak en vergroting van de naamsbekendheid creëren. Onderstaande gaat ook over kostendekking voor als het creatief centrum er eenmaal staat.

Wij willen een werk-ontmoetingsplek realiseren waar allerlei online ZZP’ers vanuit de hele wereld een werkplek kunnen krijgen. Een “Co-work office” waar online ZZP’ers over de hele wereld er voor hebben gekozen om overal te wereld hun (online) werk te verrichten, zonder dat zij een vaste verblijfplaats hebben. Wij zien al meer van deze Co-work ontmoetingsplaatsen ontstaan, waar digitale ZZP’ers bij elkaar komen om in één ruimte te werken voor een bepaalde tijd (zoals een of twee maanden). Dat is toch anders dan met een laptop in een café of hotel te gaan zitten werken. Het is een snel groeiende community, er zijn allerlei Facebookgroepen waar deze “Digital Nomads around the world” ervaringen delen met elkaar. Gebleken is dat Bali een aantrekkelijke plaats is voor deze online ZZP’ers. Deze zogenoemde digitale ZZP’ers over de hele wereld, kunnen op het centrum in deze Co-work office werken maar het is juist de bedoeling dat zij een bijdrage leveren aan het doel van de stichting met hun kennis en vaardigheden. Er zijn allerlei online ZZP’ers in verschillende branches maar vooral ook tekstvertalers, marketeers, redacteuren, webdesigners, etc. Deze personen hebben wij nodig voor de continuïteit van het project. Zij kunnen dus een bijdrage leveren in de vorm van ondersteuning in marketing en promotie voor de stichting (wereldwijd), en meedenken over duurzaamheid en bewustmaking met betrekking tot onze doelstelling. Er zijn er genoeg met (levens)ervaring en vakbekwaamheden die goede ideeën hebben en ons hierbij kunnen ondersteunen.

Deze ZZP’ers kunnen dus op een andere manier een bijdrage leveren aan de stichting. Overigens niet door het geven van creatieve onderwijs met de kinderen. Dit omdat wij zoveel mogelijk vrijwilligers en stagiaires moeten kunnen screenen en dat is niet haalbaar bij personen die van over de hele wereld komen. Maar zij kunnen wel een bijdrage leveren aan de bedrijfsvoering en vergroting van de naamsbekendheid van de stichting waardoor er een groter draagvlak wordt gecreëerd.

Met deze mogelijkheid creëren wij ook weer inkomsten voor het centrum, aangezien deze online ZZP’ers wel een bedrag moeten betalen voor een werkplek en eventueel kunnen ze in het gastenverblijf (zie onder) slapen. Deze bron van inkomsten moet dus niet als winst worden gezien, maar het is de bedoeling dat het een kostendekkend effect zal hebben op de kosten voor het beheer van het gebouw.

De kinderen kunnen aan deze ZZP’ers ook nog eens hun eigen handwerken proberen te verkopen (souvenirs of gebruiksvoorwerpen) en dit is voor hen weer een mooie verdienste.

Dit idee behoort echter tot de laatste fase van de opbouw van het creatief centrum.

Gastenverblijf

Het creatief centrum biedt ook twee grote slaapvertrekken die kunnen worden verhuurd aan gasten, vrijwilligers en stagiaires als zij het fijn vinden om binnen het creatief centrum te verblijven. De inkomsten die hieruit voortvloeien, worden gebruikt voor de uitvoeringskosten van de stichting. Iedere vrijwilliger en stagiaire of andere gast zal een (symbolische) financiële bijdrage betalen voor het verblijf. Omdat het gaat om een symbolisch bedrag, hopen wij meer vrijwilligers en stagiaires te enthousiasmeren om op het creatief centrum vrijwilligerswerk te doen of een stageproject uit te voeren.

Eventueel kunnen oudere kinderen met een lichamelijke beperking, en die wel op een goed niveau kunnen leren, helpen op het creatief centrum en ook met het gastenverblijf. Zij krijgen hiervoor een marktconform salaris. Denk aan noteren van de gasten in de administratie en wegwijs maken. Of koken, ontbijt klaar maken, etc. Salarissen zullen allemaal worden vastgesteld en worden verantwoord.

Sleutelwoorden
– Betrokkenheid
– Vergroting naamsbekendheid op internationaal niveau
– Inkomsten genererend en kostendekking
– Toegankelijkheid

Maatschappelijk verantwoord

Het creatief centrum biedt ook werkplaatsen voor lokaal personeel. Dit is weer goed voor de Indonesische economie. Wij zullen verantwoording afleggen over de wijze waarop het personeel wordt behandeld en eventueel advies vragen bij organisaties die hierin advies kunnen geven. Niet omdat wij niet weten hoe je personeel niet moet uitbuiten, maar wij willen aan de buitenwereld laten zien dat wij een verantwoorde stichting zijn en er een eerlijke bedrijfsvoering op na houden. In feite willen wij de kinderen met een beperking een kans bieden om zich te ontwikkelen en zichzelf en de buitenwereld laten zien dat zij, ondanks hun handicap, wel kunnen meedraaien in de Indonesische economie en samenleving. Het creatief centrum zal van hoge maatschappelijke waarde kunnen zijn binnen de Noord-Balinese gemeenschap.

Social Media

Op Social Media en op de website kunt u ons volgen en alles wat er gebeurt op het Creatief Educatief Centrum. Wij gebruiken Facebook, en binnenkort ook actief Instagram en LinkedIn.

Financiering

Om eenmaal te kunnen starten, moeten wij wel een en ander kunnen financieren. Het is fijn dat wij nu de mogelijkheid hebben om een start / try-out te maken. In augustus 2018 zullen wij een start maken en het creatief centrum zal in fases worden opgebouwd. Wij zullen de komende periode dan ook actief en intensief fondsen werven voor de realisering en continuïteit van het creatief centrum. Het jaarplan en de volledige financiële verantwoording treft u altijd tijdig en volgens de ANBI-regels aan op onze website en wij zijn dan ook transparant in alle inkomsten en uitgaves. Op de pagina over sponsors en donaties vermelden wij overigens ook van welke personen en bedrijven/organisaties wij een financiële bijdrage hebben mogen ontvangen.

Lees hier meer over het creatief centrum:

Facebook updates
Artikel op Indonesienu.nl
Locatie in Lovina
Tekeningen huurlocatie CEC
Verzin een inzamelingsactie
Vrijwilligers en stagiaires
: speciaal voor het creatief centrum is het programma nog in ontwikkeling

Houd ons in de gaten! Blijf up to date via onze Facebook page en Like & Deel ons plan voor het creatief centrum gerust.

Stichting Creatief Hart

Maak het verschil
in ons werk.

Vrijwilligers! Steun ons groeiend team.


Facebook