Dam tot Damloop

 

De ‘dam-tot-dam voor de kinderen van Indonesië’ op 22 september 2013!

Op 22 september 2013 heeft Dewi (voorzitster) samen met 2 vrienden van de stichting, Martijn van den Berg en Fred Heeremans, de Dam tot Damloop 2013 (16,1 km) getrotseerd. Het was voor alledrie de 1e keer dat ze mee deden met een georganiseerde run, dus dubbel zo spannend. De voorzitter heeft zelf een mooie tijd neergezet, 1:34:18.

Namens Stichting Creatief Hart en de kinderen van Indonesie wil de stichting iedereen hartelijk bedanken die ons gesponsord heeft, mooie opbrengst! Het was een dubbel succes!

foto dam tot damloop2013

De opbrengst van deze actie is steeds bestemd voor het aanschaffen van hulmiddelen om het doel van de stichting te verwezenlijken.

Voor een uitwerking van ons doel verwijzen wij u naar ons beleidsplan 2013-2018

Stichting Creatief Hart

Maak het verschil
in ons werk.

Vrijwilligers! Steun ons groeiend team.


Facebook