Over Ons

Het bestuur van stichting Creatief Hart

Op deze pagina vindt u belangrijke gegevens, alsmede het beleidsplan en het jaarverslag van Stichting Creatief Hart.

Bestuursleden 

  • Mw. D. Deijle: Voorzitter/oprichtster 
  • Mw. H. van Rijssel: Secretaris 
  • Dhr. S. van der Hooft: Penningmeester 

Contactgegevens

Administratieve gegevens

  • RSIN/fiscaal nummer: 852612163
  • KvK registratienummer: 57508313
  • IBAN: NL 55 RABO 0110 2749 70, t.n.v. Stichting Creatief Hart (BIC: RABONL2U)

Stichting Creatief Hart is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt ons op de ANBI site vinden: Anbi zoeken, vestigingsplaats Utrecht.

Doelstelling van de Stichting

Deze kunt u vinden onder ‘Onze missie en Visie’ .

Tijdens de opstartfase heeft de oprichtster van de stichting zich vooral bezig gehouden met oprichtingsactiviteiten zoals contacten leggen met kindertehuizen (zoals op Flores en Noord-Sulawesi ter oriëntatie op projecten en workshops), bekendmaking, promotie, en dergelijke. Het houdt nogal wat in om vorm te geven aan een non-profitorganisatie. Tussen 2014 en 2017 heeft de stichting meerdere creatieve workshops gegeven (Noord-Sulawesi, Lombok, Bali) en ondersteuning kunnen bieden aan kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, door het ter beschikking stellen van allerlei benodigde spullen en materialen. Vanaf 2018 zal de stichting zich vooral bezig houden met het opzetten van een creatief educatief centrum.

Financiële verantwoording en beloningsbeleid

Materiaal en creatieve scholing kunnen pas worden aangewend als er voldoende financiële middelen zijn. Afhankelijk van het vermogen zal de omvang, inrichting en tijdsbestek van de projecten geduid kunnen worden. De opbrengsten van onder andere de inzamelingsacties worden aangewend in een periode van 5 jaar. Dit staat in het beleidsplan van stichting Creatief Hart.

Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Eventuele reisvergoeding voor gemaakte kosten ten behoeve van vergaderingen en projecten op locatie zijn wel mogelijk. De bestuursleden kunnen maximaal een vergoeding ter hoogte van de vrijwilligersvergoeding van maximaal € 150,- per maand ontvangen (hiervan is tot op heden overigens nog geen sprake geweest). Dit wordt afgestemd op de taken en verantwoordelijkheden die zij al dan niet hebben en dit wordt in de jaarverslagen verantwoord. Alle vliegreizen naar en van Indonesië en de verblijfskosten aldaar ten behoeve van de activiteiten en projecten van de stichting, worden volledig vanuit privé bekostigd. Op geen enkele wijze worden inkomsten van de stichting hierbij betrokken. Vrijwilligers kunnen ook, in overleg, in aanmerking komen voor een kleine vergoeding.

De stichting zorgt ervoor dat zij nagenoeg geen overheadkosten heeft. De gemaakte kosten voor jaarlijkse bijdrage aan web-hosting, bankrekeningkosten, alsmede alle oprichtings- en promotiekosten, heeft oprichtster Dewi in de jaren 2013 en 2014 zelf voor haar rekening genomen, Echter, vanaf 1 januari 2015 worden overheadkosten en promotiekosten (naar proportionaliteit) door de stichting overgenomen en deze worden uiteraard in de jaarverslagen verantwoord.

Stichting Creatief Hart werft zelf sponsoren en donateurs en zet zelf, in samenwerking met activiteitencommissies, sponsor- en fondswervingsacties op.

Het streven is om donaties (en in de toekomst eventueel te verkrijgen schenkingen) dientengevolge voor ten minste 90% aan de projecten in Indonesië te besteden. Met andere woorden, wie Stichting Creatief Hart financieel steunt, kan er op rekenen dat het geld vrijwel rechtstreeks naar de projecten gaat. Als dit streven niet wordt behaald, wordt hier een verantwoording voor afgegeven

Beleidsplan en jaarverslagen

Het bestuur van Stichting Creatief Hart heeft elk jaar een jaarvergadering waarin het jaarverslag en de financiële verantwoording van het voorafgaande jaar wordt doorgenomen. In deze vergadering dient de goedkeuring van zowel het jaarverslag als de financiële verantwoording plaats te vinden. Het bestuur komt daarnaast minimaal 2 keer per maand bijeen in een vergadering.

Download hier het beleidsplan van stichting Creatief Hart: Beleidsplan – 2013-2018 – Stichting SCH

Download hier onze verslagen

 Kansarme kinderen in Indonesië hebben ook recht op creatief onderwijs!

Met een hart vol creativiteit en inspiratie helpen wij kansarme kinderen met een geestelijke of lichamelijke beperking hun persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Een grotere kans voor een zelfstandiger leven en een betere toekomst is ons doel.

Wilt u een bijdrage leveren aan dit goede doel?

Wij zouden het heel erg fijn vinden als u een donatie doet aan stichting Creatief Hart zodat wij spullen kunnen aanschaffen voor de kinderen die wij creatieve lessen willen aanbieden en les kunnen geven in de Engelse basistaal. Welke spullen de stichting zoal moet aanschaffen kunt u vinden onder het kopje ‘wat hebben wij nodig’.

De stichting en de kinderen van Indonesië willen u alvast hartelijke bedanken voor uw donatie.

 

Stichting Creatief Hart

Maak het verschil
in ons werk.

Vrijwilligers! Steun ons groeiend team.


Facebook