Hoe kunt u ons helpen?

De stichting heeft allerlei materiaal nodig om haar doel te verwezenlijken.

Donaties en/of giften zijn dus van harte welkom! Als deze spullen niet in Indonesië verkrijgbaar zijn, worden ze in Nederland aangeschaft en persoonlijk naar Indonesië gebracht. De kosten worden verantwoordt in de administratie die de stichting voert.

Lees hier in één overzicht alles Over ons.

DONATIE VIA BANK IBAN:
NL55 RABO 0110 2749 70

t.n.v. Stichting Creatief Hart

Voorbeelden van creatieve workshops met de benodigde materialen:

kind met klaar ei

  • Leren tekenen, schilderen; papier, (kleur)potloden, verf, sjablonen, puntenslijpers, linialen, gummen, e.d.
  • Borduren ter decoratie; borduurgerei
  • functioneel naaiwerken; naaigerei
  • Figuren maken; figuurzagen, houtplaten, sjablonen, schuurpapier, klei, materiaal voor papier maché
  • Breien; wol en breinaalden (bijvoorbeeld om mutsjes te naaien voor kleine kinderen en baby’s)
  • Muziek maken en opvoeren; o.a. blokfluiten, gitaren en bladmuziek
  • Engelse lesmateriaal voor de kinderen (als u overig onderwijsmateriaal over heeft, dan horen wij dat heel graag!)

Andere ideetjes zijn van harte welkom!

Stichting Creatief Hart schaft al het materiaal ten behoeve van het creatieve onderwijs zelf aan.

Stichting Creatief Hart is per 18 maart 2013 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Een door de Belastingdienst als zodanig aangemerkte ANBI hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Vrijwilligers voor in Nederland

staand kindje dat niet veel kanVrijwilligers voor in Nederland; lijkt het je leuk, interessant of leerzaam om je in te zetten voor ons goede doel vanuit Nederland, dan kan dat uiteraard en ben je van harte welkom. Je kunt mee helpen met toekomstige inzamelingsacties of andere activiteiten die het doel van de stichting helpen te verwezenlijken. Als jij hier een (creatieve) bijdrage aan wilt leveren, stuur ons dan gerust een email!

Vrijwilligers voor in Indonesië

Wij hopen dat er mensen zijn die het leuk vinden om langs te komen bij onze projecten om een kijkje te nemen of ook om een (creatieve) bijdrage te leveren. Wil je meer informatie hierover, stuur ons dan gerust een email!

Stichting Creatief Hart

Maak het verschil
in ons werk.

Vrijwilligers! Steun ons groeiend team.


Facebook