In de media

Lees over ons:

Indonesiënu.nl

Lindanieuws.nl

Indisch3.0

Catchmagazine

Dutch TV (in Australia)

Verder zijn wij bezig om meer bekendheid te geven aan de stichting door ons te laten zien op allerlei bijeenkomsten. Op 8 oktober 2016 waren wij aanwezig op de Indonesische Ambassade. Binnenkort meer informatie hierover.

Stichting Creatief Hart

BANK IBAN:
NL55 RABO 0110 2749 70

t.n.v. Stichting Creatief Hart

Maak het verschil
in ons werk.

Vrijwilligers! Steun ons groeiend team.

Facebook