Onze Missie & Visie

Missie

Wij, het bestuur van deze ANBI stichting, zetten ons in voor kansarme kinderen in Indonesië die niet of moeilijk toegang hebben tot het reguliere onderwijs vanwege hun lichamelijke en/of psychische beperkingen. Voor een uitwerking van ons doel verwijzen wij u naar het Beleidsplan 2013-2018 van stichting Creatief Hart.

Deze kinderen hebben het al niet gemakkelijk. Ze zijn verstoten door hun familie of worden weggestopt door de ouders omdat er in Indonesië in het algemeen een soort van schaamte heerst, wanneer hun kind een lichamelijke beperking heeft. Er wordt gesuggereerd dat deze kinderen niks kunnen betekenen binnen de Indonesische samenleving. Deze kinderen hebben niet veel om handen en vanuit de Indonesische overheid worden voor deze kinderen nauwelijks voorzieningen getroffen. Opvangcentra, revalidatiecentra e.d. worden veelal vanuit particulier initiatief of vanuit kerkelijke gemeenschappen gefinancierd.

Als gevolg van de lichamelijke beperkingen hebben deze kinderen ook vaak te kampen met een grote leerachterstand of psychische problemen. Hierdoor kunnen ze moeilijk meekomen met het reguliere onderwijs. Volgens ons kan echter iedereen creatief zijn, ook een kind met of zonder een lichamelijke en/of psychische beperking;

  • Een kind dat blind is, kan misschien niet tekenen en schilderen maar wel een muziekinstrument leren bespelen op zijn/haar gehoor
  • Een kind dat doof is, kan misschien geen muziekinstrument leren spelen maar wel tekenen en schilderen
  • Een kind in een rolstoel kan misschien niet (goed) lopen maar wel werken met de handen
  • Een kind met een afwijking aan een linker arm kan misschien nog wel met rechts tekenen
  • Een kind dat het niet goed verwerkt heeft dat het is afgestaan door de ouders en daardoor psychische problemen heeft gekregen, kan het juist nodig hebben om zich op creatieve manier te leren uiten en zich persoonlijk te ontwikkelen

meer-kinderen-in-rolstoel-en-gitaar

Wij combineren de creatieve lessen/workshops met eenvoudige lesjes in Engelse basistaal, communicatievaardigheden en omgangsvormen, in combinatie met fysio- en ergotherapie.

Het gaat ons om “duurzame ontwikkeling“. Wij willen hiermee bereiken dat de persoonlijke ontwikkeling van deze kinderen wordt bevorderd. De kinderen kunnen leren hoe zij hun creatieve handwerken kunnen tentoonstellen en verkopen. De inkomsten zijn voor de kinderen zelf. Op deze manier kunnen deze kinderen hun eigen inkomsten generen en leren zij om een toch een plekje binnen de Indonesische maatschappij en economie te verwerven. Het streven is dat deze kansarme kinderen een kans krijgen om een enigszins minder afhankelijk bestaan te kunnen leiden.

Wij willen ook “bewustwording” creëren. Wij willen de ouders laten zien dat hun kinderen wel degelijk iets kunnen. Ook kunnen de ouders mee helpen en met elkaar praten over hun ervaringen met een kind die te kampen heeft met een lichamelijke of geestelijke beperking (praatgroep functie). Het is belangrijk om de ouders bewust te maken van het feit dat zij hun kinderen niet hoeven weg te stoppen uit schaamte.

Het zou helemaal geweldig zijn als de kinderen uiteindelijk toch nog kunnen instromen in het reguliere onderwijs omdat ze verder zijn gekomen in hun ontwikkeling. Echter, de kans is zeer klein dat ze ooit naar school kunnen of dat ze volledig mee kunnen komen in het onderwijs.

Er zijn maar een paar kindertehuizen waar deze stichting zich volledig voor kan inzetten, maar elk kind meer dat door onze missie een kleurrijker bestaan heeft gekregen, brengt al blijdschap in ons hart.

Visie

Kansarme kinderen in Indonesië hebben ook recht op creatief onderwijs.

Wij vinden het belangrijk dat ook kinderen in een land als Indonesië (creatief) onderwijs kunnen ontvangen. Net zoals kinderen in Nederland daar recht op hebben, hebben deze kinderen ook recht op een plaats binnen de maatschappij. Dat is onze visie.

In Nederland zijn er er veel verenigingen of clubjes in buurthuizen op creatief gebied waar kinderen aan kunnen mee doen en waarmee ze zich tegelijkertijd persoonlijk ontwikkelen. Ook binnen verschillende instanties voor kinderen met een lichamelijke en/ of psychische beperking wordt meestal aan creatieve dagbesteding gedaan. Creatief onderwijs is voor elk kind in Nederland zo toegankelijk en zo vanzelfsprekend. En hoe leuk is het als kinderen samen muziek kunnen maken en tegelijkertijd hun sociale en communicatieve vaardigheden nog beter kunnen ontwikkelen.

Lees ook over de gelijke rechten van een kind met een handicap, onderschreven door de Verenigde Naties.

Wat maakt dat deze stichting zich onderscheidt van andere stichtingen

Er zijn al heel wat stichtingen zowel vanuit Nederland als het buitenland die zich inzetten voor kansarme kinderen in Indonesië en hulp bieden in de vorm van; financiering voor scholing, gezondere en voldoende voeding, bevorderen van sportactiviteiten, onderhoud van de kindertehuizen, lessen aanbieden in omgaan met hygiëne etc. Maar het stimuleren van enkel creatief onderwijs komt niet veel voor. Juist de toekomst van deze kinderen is erg onzeker vanwege hun geestelijke of lichamelijke beperking. Op deze manier krijgen deze kinderen toch nog op een creatieve manier de kans om zich persoonlijk te ontwikkelen. Met bijvoorbeeld een instrument, een kwast, een beetje verf of klei proberen we blijdschap en kleur in het leven te brengen van deze kinderen die het niet makkelijk hebben.

Even weg van de alledaagse problemen

Wij dragen hier graag een steentje aan bij en dat hoeft helemaal niet op een ingewikkelde manier te gaan, maar vooral met hulp van anderen is de kans op succes toch echt het grootst!

Stichting Creatief Hart


Maak het verschil
in ons werk.


Vrijwilligers! Steun ons groeiend team.


Facebook