Wie zijn wij?


Via over ons kunt u belangrijke gegevens vinden over stichting Creatief Hart. Hier toch even een persoonlijke noot.

Wij, Dewi (voorzitster/oprichtster), Sammie (Penningmeester) en Erika (Secretaris) zetten ons met volle enthousiasme in voor de doelstelling van deze ANBI stichting Creatief Hart.

Lees hier over Sammie en Erika. De bestuursleden, creatieve meedenkers en mede-organisatoren van de activiteiten sinds 1 juni 2016. Wij gaan lekker aan de slag met veel energie en inspiratie!

Ik, Dewi, heb deze stichting opgericht met een persoonlijke achterliggende gedachte. Ik ben in september 1980 vanuit Indonesië geadopteerd door mijn Nederlandse ouders. Ik was vroeger altijd ijverig bezig met mijn creatieve ontwikkeling; schilderen, tekenen en muziek maken waren mijn passie. Ik vond het niet alleen heerlijk om daar mee bezig te zijn maar het heeft mij ook geholpen om beter te kunnen begrijpen waarom ik ‘hier’ ben en niet in het land waar ik ben geboren; Indonesië. Deze creatieve bezigheden hebben er aan bijgedragen dat ik bepaalde ongrijpbare gevoelens of gedachtes die ik niet goed kon benoemen, wel kon uiten.

Ik heb vanaf mijn 15e tot mijn 28e levensjaar bij muziekverenigingen gespeeld. Ik speelde daar saxofoon (alt en tenor) en werd later ook bestuurslid. Ik heb meerdere keren geholpen bij het organiseren van een jeugd Play-in. Ik deed vooral de communicatie, promotie, voorlichting en zette sponsoracties op touw. Leuk om muziek te maken en tegelijkertijd bezig zijn met het organiseren van muzikale activiteiten voor de jeugd die ook volop genoot. En hoe bevredigend is het dat het publiek enthousiast reageert op de uitvoering na een hele dag repeteren.

Toen ik ouder werd begon ik meer interesse te krijgen in het land waar ik ben geboren en ben ik mij op den duur meer gaan verdiepen in Indonesië. In mei 2010 ben ik terug gegaan naar mijn geboorteland, het was een soort van reis naar mijn roots. Daar heb ik met eigen ogen de armoede gezien en verhalen gehoord over het leven in Indonesië en de redenen waarom heel veel kinderen in dat land geen onderwijs kunnen volgen. Er zijn allerlei redenen te noemen, niet alleen door armoede of omdat veel kinderen zijn afgestaan door hun ouders of wees zijn geworden, maar ook vanwege ziekte of door een geestelijke of lichamelijke beperking.

Toen ik weer in Nederland terug was had ik het helemaal uitgedacht. Ik wilde betrokken blijven bij mijn geboorteland en op de een of andere manier een bijdrage leveren aan een beter leven voor die kinderen die letterlijk worden weggestopt vanwege hun geestelijke of lichamelijke beperking. Deze kinderen die eigenlijk geen kans krijgen binnen de Indonesische maatschappij en economie door een leerachterstand of helemaal niet naar school gaan, kunnen zich misschien wel op een andere manier (persoonlijk) ontwikkelen. Ik bedacht daarom een plan en dat heeft geresulteerd in een doelstelling, een visie en een missie.

Ik ben gestart met twee fijne bestuursleden, Ireen en Renske. Zij waren weliswaar meer op de achtergrond aanwezig omdat ik als oprichtster de stichting wilde invullen zoals ik het voor mij zag, maar wat is een stichting zonder een sterke (creatieve) achterban?! Deze bestuurssamenstelling was voor dat moment helemaal de juiste.

Sinds 1 juni 2016 heeft stichting Creatief Hart een nieuwe bestuurssamenstelling waarbij het volledige bestuur meer als geheel naar buiten treedt. De basis is gelegd, de stichting is gegroeid en er komen steeds meer taken en activiteiten bij. De vorige bestuursleden hebben het stokje doorgegeven aan Sammie en Erika die net als ik ook hun roots in Indonesië hebben, een intrinsieke waarde die maakt dat zij zich dolgraag willen inzetten voor kinderen in Indonesië.

Om onze doelstelling te behalen zijn mensen nodig die zich voor 100% willen inzetten. Dus niet alleen het bestuur maar ook commissieleden en alle andere personen die ook maar een bijdrage willen leveren. Een ieder heeft tenslotte persoonlijke capaciteiten, ervaringen en meningen die effectief ingezet kunnen worden. Het belangrijkste doel is dat wij deze kansarme kinderen in Indonesië een kleurrijker leven kunnen bieden en hen de kans geven zich persoonlijk te ontwikkelen. En daar gaan we voor!

Op deze website kunt u meer lezen over onze activiteiten en alle ontwikkelingen.

Alvast ‘hart’elijk dank voor uw interesse en aandacht.

Met vriendelijke groet,

Dewi Deijle

(Voorzitster/Oprichtster)

 

 

DONATIE VIA BANK IBAN:
NL55 RABO 0110 2749 70

t.n.v. Stichting Creatief Hart

Stichting Creatief Hart


Maak het verschil
in ons werk.


Vrijwilligers! Steun ons groeiend team.


Facebook