Sponsors en donateurs

Stichting Creatief Hart bedankt alle personen die vanaf de oprichting van de stichting een (financiële) bijdrage hebben geleverd ten behoeve van het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Persoonlijk bedankt Dewi, voorzitter/oprichter van deze stichting, de personen die het tijdens de startfase (kosteloos) mogelijk hebben gemaakt om het uiterlijk van de stichting vorm te geven, en nog steeds ondersteuning bieden als dat nodig is:

André Koppenaal (WebPlus Hosting Design Edit & Hosting), Barry Groot (Grafisch ontwerper).

Hartelijk dank voor alle personen die periodiek doneren, hebben gedoneerd of die betrokken zijn geweest bij een of meerdere van onze inzamelingsacties!

Verder bedanken wij alle personen die een financiële bijdrage hebben geleverd op een van onze inzamelingsacties en donateurs bijeenkomsten. Er zijn ook personen die hun donatie eerst hebben gegeven aan de persoon die voor een bepaalde inzamelingsactie geld inzamelde, die het bedrag daarna in één keer aan de stichting overmaakte. Denk aan een deelnemer van een fietsactie voor de stichting en die aan vrienden, collega’s en familie heeft gevraagd om hem of haar te sponsoren. Helaas weten wij dus niet altijd wie die personen zijn die voor een inzamelingsactie hebben gesponsord. Ook ontvangen wij regelmatig donaties van personen die anoniem willen blijven. Niettemin, wij bedanken al deze personen natuurlijk ook van harte!

» Lees hier over ontvangen donaties en subsidies door anderen, zoals bedrijven, instanties, instellingen, stichtingen en verenigingen.

» Lees hier over onze inzamelingsacties en events.

» Andere donaties bij de charity trek “Mount Everest Basecamp trek via 3 berpassen” hebben gedoneerd, en/of bij de charity “Kilimanjaro sponsor trek” die momenteel nog loopt, kunnen jullie zien via Geef.nl.

» Wil jij maandelijks doneren? Lees hier over belastingvoordeel.

Stichting Creatief Hart

Maak het verschil
in ons werk.

Vrijwilligers! Steun ons groeiend team.


Facebook