Sponsors

Stichting Creatief Hart bedankt alle personen die vanaf de oprichting van de stichting een (financiële) bijdrage hebben geleverd ten behoeve van het doel waarvoor de stichting is opgericht. Persoonlijk bedankt Dewi, oprichter van deze stichting, de personen die het tijdens de startfase (kosteloos) mogelijk hebben gemaakt om het uiterlijk van de stichting vorm te geven, en nog steeds ondersteuning bieden als dat nodig is.

André Koppenaal (WebPlus Hosting Design Edit & Hosting), Barry Groot (Grafisch ontwerper).

Verder bedanken wij alle personen die een financiële bijdrage hebben geleverd bij een van onze inzamelingsacties en bijeenkomsten. Wij zullen hieronder de sponsors noemen. Er zijn echter ook personen die de donatie eerst hebben gegeven aan de persoon die voor een bepaalde inzamelingsactie geld inzamelde, en het bedrag in één keer aan de stichting overmaakte. Denk aan een deelnemer van een fietsactie voor de stichting en die aan vrienden, collega’s en familie heeft gevraagd om hem of haar te sponsoren. Helaas weten wij dus niet altijd wie die personen zijn die tijdens een inzamelingsactie hebben gesponsord. Niettemin, wij bedanken al deze personen natuurlijk ook van harte!

Donateurs die maandelijks een bedrag doneren: Jeroen Wanders, Cynthia Martens-Kompier, Annet Kruisdijk, Fam. P.M.J. van der Hooft en Fam. Koopmans.

Voor onze inzamelingsacties danken wij alle personen die (een of meerdere keren) hebben gedoneerd met geld of in natura (bijvoorbeeld met materiaal voor de creatieve lessen). Hieronder de namen van alle personen die bij ons bekend zijn:

Nelly Deijle-Korver, Rik Deijle en Diana Dujardin, Bianca van Herwaarden, Marcus Gaul, Jeroen Goedbloed en Annemiek Bijma, Michiel Schoone, Martijn van den Berg, Ana van Keulen, Theo Kruijer, E. Moleveld, K. van Wagten, I.E. van den Berg, E. Bergsma CJ, M.H. Kok, H. van den Berg, R.J. Okkes JR., F.A. Heeremans, S. Heeremans, Inge de Meijer, Robert Jong en Eel, Mariska Molenaar, Giebert Schoone, Monica Csizmarik, Paula Melchers-Leal Alves, R.H.D. Puntman, R.G. Goedhart, Barry Groot, Jorgen Ouwehand, R.H. Leering, Voetbalclub Kampong Only Fun, Sandra Oosterwijk, Henny Krijt, Eva Mercks en Rutger Stronks, Cees Geerlings, Arjanto Verbaandert, Lisette Molenaar, Mathilde Hooyer, Nicole Vaartjes, Frank de Wilde, Sandra Eriks, Yvonne Sant, Anja Feikes, Ger en Mir, Marieke Scholten, Laura Hagedoorn, Denise Miltenburg, Monique Jordan, Jeroen Oud, Priscilla Hayes (DJ Miss Hayes) Marjolein en Marion, Hanneke de Wit, Martine Levijn, Bep Staring, Joke Molenaar, Marianne en Sandra, Nicole Nuhn, camping Le Mérou in Frankrijk, Thammy Sue, Renate Kruisdijk, Irene Ouwehand, Joke Bootsma, Hartini van Rijssel, Lara Peeters van LARASbags, Marjan Kraaijenhof, Jetske Verwaaijen, Adriana Maru, Cora en Geert vd Geer, Anneke van der Noord, Carole Overmaat & Ron van Riet, Kishen Bhoelai van R-Decoration, Ron Aearts, Ida Aarts.

Hartelijk bedankt alle personen die hebben deelgenomen aan of geholpen bij de inzamelingsacties: Ireen Visser, Renske Hoeksema, Babita Soechit, Monique Hamar de la Brethonière, Cisca Hamar de la Brethonière, Karin Peters (Schilderkunst), Debbie Kakisina (fotografie) en Rob Brandt (beeldhouwwerk), Jelle van der Meer (Sonny), Jan-Joris Bol, Cees Geerlings, Menno van der Eem, Martijn van den Berg, Fred Heeremans, Michiel Kok, Joep Smit, Theo Kruijer, Ruurd Smeets, Annet Kruisdijk, Monica Cizmarik, Michiel Schoone, Giebert Schoone, Barry Groot, Eva en Erik, Rutger-Jan Bakelaar, Paula Melchers-Leal Alves, Sammie van der Hooft, Erika Koopmans, Yanien Veenendaal, Priscilla Hayes, Taike en Jesper, Marian Kraaijenhof, Untung Buter en Fiona Vorrink, Hartini van Rijssel.

Lees er hier meer over: http://stichtingcreatiefhart.nl/inzamelingsacties/

Andere donaties bij de charity trek “Mount Everest Basecamp trek via 3 berpassen” hebben gedoneerd, en/of bij de charity “Kilimanjaro sponsor trek” die momenteel nog loopt, kunnen jullie zien via Geef.nl.

Global Goals Subsidie – Gemeente Utrecht

Aan de stichting is een subsidie van € 2.000,- ter beschikking gesteld door de Gemeente Utrecht. Lees er hier over. In 2018 zullen er allerlei activiteiten plaats vinden in het kader van de doelstelling van de Gemeente Utrecht. Lees hier alvast algemene informatie over de Global Goals.

HVO-Heerhugowaard

Wat waren wij verheugd en dankbaar toen wij in juni 2018 de brief ontvingen met een toegekende donatie van € 500,- van vereniging Hergebruik voor Ontwikkelingswerk. HVO is een kringloopwinkel gevestigd in Heerhugowaard. De opbrengsten van tweedehands spullen komen ten goede aan projecten voor ontwikkelingswerk. De vereniging bestaat volledig uit vrijwilligers. Er zijn ongeveer zo’n twintig vrijwilligers werkzaam. Zo nu en dan werkt er een kracht mee die via de reclassering een alternatieve straf uitvoert.

The Thom Foundation

Wij hebben in september 2018 het geweldige en dankbare nieuws ontvangen van The Thom Foundation. Een mooie stichting die een subsidie van € 2.500 heeft toegekend aan het goede doel van stichting Creatief Hart. The Thom Foundation is een stichting die is opgericht ter nagedachtenis aan Thom Bredenbeek die als kind is overleden. Thom was een prachtig kind, sociaal, liefdevol en hulpvaardig. De oprichters/bestuursleden van The Thom Foundation hopen dat de naam van Thom op deze manier voortleeft en dat vele kinderen in de wereld hulp mogen ontvangen van deze stichting. Wij zijn ontzettend blij met dit prachtige gebaar en wij zullen deze gulle donatie dan ook dankbaar besteden.

Bedrijven en instanties:

DE48B4A7-58D2-4AC2-BD4F-A1FFA3A892A2[6]
140219-LogoStoer

 

 

LOGOSir2

Stichting Creatief Hart

Maak het verschil
in ons werk.

Vrijwilligers! Steun ons groeiend team.


Facebook