Stichting Creatief Hart

Hartelijk bedankt voor
uw donatie en steun

Met uw donatie helpt u kinderen met een fysieke, verstandelijke en/of geestelijke beperkingen om creatieve lessen te volgen.

Want ook kansarme kinderen in Indonesië hebben recht op onderwijs en om zichzelf te ontwikkelen als volwaardig mens.

Het bestuur van stichting Creatief Hart