Creatief Educatief Centrum

Een duurzaam sociaal plan voor kinderen met een beperking

Op 21 februari 2023 vond de opening plaats van ons creatief educatief centrum voor kinderen met een (mentale) beperking in Surabaya (Java). En met trots! De meeste kinderen die hier les zullen krijgen, hebben nog nooit een school van binnen gezien. Mooi om na onze eerdere projecten en naast ons duurzaam sociale project in het Noorden van Bali een nieuw project erbij te hebben. Bekijk hier het leuke filmpje.

In augustus 2019 bestond ons duurzaam sociale project in Lovina (Noord-Bali) alweer één jaar. En dat hebben we op het Creatief Educatief Centrum dan ook uitgebreid gevierd.

Op facebook en Instagram worden elke week video’s geplaatst van de lessen.

Start: augustus 2018, Lovina, Noord-Bali

Wij, de bestuursleden van stichting Creatief Hart, zijn al enige tijd bezig met de realisering van een Creatief Educatief Centrum in Noord-Bali, waar kinderen met een beperking in de leeftijd vanaf 5 tot 21 jaar intensief creatief onderwijs kunnen volgen. Met dit doel is de stichting opgericht. Naar de aanloop hiervan hebben wij eerst onderzocht of creatief onderwijs bij de doelgroep positief zou worden ontvangen en de effecten ervan. Sinds de oprichting in 2013 heeft de stichting in meerdere opvangcentra in Indonesië creatieve projecten gehad, en met mooi resultaat. Wij zijn ervan overtuigd dat de stichting er nu helemaal klaar voor is om de plannen voor het centrum voor creatief onderwijs echt vorm te gaan geven.

Logo groot stichting Creatief Hart

Start-up!

In augustus 2018 was de voortvarende en succesvolle start up! Gaandeweg zullen wij gaan uitbreiden. Bekijk hier de video’s. Geen lid van Facebook? Geen probleem, want alle video’s zijn openbaar.

Voor wie nog meer wil weten over dit project, lees dan vooral nog even door.

In oktober 2018 heeft Dewi Deijle (oprichter/voorzitter) de Kilimanjaro beklommen als inzamelingsactie voor de continuïteit van het Creatief Educatief Centrum. Bekijk hier het filmpje.

Waarom

In Indonesië spreken de mensen al van een beperking als iemand een vergroeide arm heeft of slecht ter been is. Maar sommige kinderen zijn er slechter aan toe en ook zijn er kinderen met een mentale stoornis of het downsyndroom, en die niet goed kunnen leren of kunnen meekomen in de Indonesische maatschappij. Dat wil echter niet zeggen dat deze kinderen helemaal niets meer kunnen. Helaas komt het vaak voor dat deze kinderen worden weggestopt. Je ziet bijna geen kind met een lichamelijke beperking op straat. Er heerst soms ook wel schaamte bij de ouders, zij kunnen het idee hebben dat hun kind niets kan betekenen in het huishouden of in de zorg voor de familie. Kinderen met een handicap moeten soms ook operaties ondergaan of hebben hulpmiddelen nodig en dat kunnen de ouders vaak niet betalen. Vaak zijn de ouders hele dagen aan het werk en hebben weinig tijd om hun kind met een beperking de juiste zorg te bieden.

Ook zijn in Indonesië de wegen, looppaden of andere locaties meestal niet bepaald toegankelijk voor gehandicapten in het algemeen. De Indonesische regering doet naar onze mening nog niet voldoende aan het faciliteren van handicap vriendelijke voorzieningen. Ondersteuning ten behoeve van kinderen met een handicap wordt veelal vanuit particulier initiatief geboden.

Tijdens onze projecten is gebleken dat de kinderen op allerlei aspecten vooruitgang boeken wanneer zij creatief bezig zijn. Wij hebben geconstateerd dat het creatieve onderwijs een positief effect heeft op onder andere de persoonlijke groei, de fijne motoriek en allerlei sociale vaardigheden van de kinderen. In ieder kind schuilt creativiteit. Nuttig voor de kinderen zelf en voor de maatschappij? Ja zeker.

Een geweldig project waar kinderen vanuit allerlei plaatsen rondom Noord-Bali, ook als die meer afgelegen en moeilijker te bereiken zijn, een plek kunnen krijgen voor:

  • Creatieve educatie: schilderen, tekenen, techniek, handenarbeid, textiel, muziek, en nog veel meer.
  • Ergotherapie
  • Leren eigen inkomsten te genereren in de winkel en creatieve klassen
  • Interactie tussen andere kinderen
  • Educatie in sociale omgangsvormen, communicatievaardigheden en Engelse les
  • Sociale ontmoetingsplaats voor de ouders om met de kinderen creatief bezig te zijn

Een financiële bijdrage voor dit duurzame sociale project is uiteraard van harte welkom!

Educatie en werkgelegenheid

Het is een centrum waar kinderen tussen 5 en 21 jaar zullen leren hoe zij allerlei handgemaakte, duurzame spullen kunnen maken, of gewoon om lekker creatief bezig te zijn. Kinderen met bijvoorbeeld downsyndroom, autisme, lichamelijke beperkingen, of een grote schoolachterstand, zijn allen welkom. Zij (of eigenlijk de ouders) hoeven hier niets voor te betalen. Wij willen de ouders wel stimuleren om hun kinderen creatief te laten onderwijzen. Het is een centrum voor kinderen met verschillende leeftijden en leer niveau’s. Kinderen die fysiek en mentaal meer aankunnen, zullen leren hoe zij o.a. bruikbare en duurzame (decoratieve) gebruiksvoorwerpen en meubeltjes kunnen maken.

Het is géén school, de kinderen zijn niets verplicht, maar het is wel de bedoeling om een duurzaam project op te zetten waar de kinderen op structurele basis iets kunnen leren. Zo kunnen ze er naartoe werken om gebruiksvoorwerpen en decoraties te maken die zij later kunnen verkopen.

In de winkel, die in de (hopelijk nabije) toekomst speciaal voor de kinderen wordt gerealiseerd in het CEC, kunnen de handgemaakte (gebruiks)voorwerpen en decoraties worden verkocht door de kinderen zelf. De inkomsten zijn ook voor de kinderen. Op deze manier leren zij om hun eigen inkomsten te genereren. Het zou mooi zijn als zij de mogelijkheid krijgen om te sparen. De kinderen met een lager niveau of die jonger zijn, leren in eerste instantie de basis voor het creatieve werk en zullen groeien, totdat zij ook hun eigen spullen kunnen verkopen in de winkel.

De oudere kinderen kunnen op den duur helpen als klas assistent of met een andere taak, uiteraard tegen een salaris. Op deze manier creëren we ook weer werkgelegenheid.

Het is tevens de bedoeling dat er op speelsgewijze manier Engelse les wordt gegeven en andere lesjes in sociale omgangsvormen en vaardigheden. Dit doen wij onder andere om de verkoop skills van de kinderen (op hun niveau) een beetje op weg te helpen. Vooral voor de oudere kinderen vinden wij dit een waardevolle combinatie voor het vergroten van hun (arbeids)kansen binnen de Indonesische samenleving/economie.

Wij zijn ons ervan bewust dat sommige kinderen te lijden hebben onder een zware afwijking en mogelijk niet in staat zullen zijn om voor zichzelf en/of voor de familie te zorgen en inkomsten te genereren. Voor de dagbesteding kunnen zij natuurlijk evengoed terecht. Ook deze kinderen verdienen een creatief leven en hoe dan ook komt het ten goede aan het welzijn van deze kinderen. Het heeft een positief effect op de fysieke en mentale gesteldheid.

Sleutelwoorden
– Persoonlijke ontwikkeling
– Bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid
– Leerfunctie: eigen inkomsten genereren
– Creatieve therapie

Lichamelijke therapie

De creatieve lessen zullen op den duur worden uitgebreid. Met behulp van speciale therapieën willen we de lichaamsbeweging en fijne motoriek van de kinderen bevorderen/verbeteren. Ergotherapie is een paramedische discipline die zich richt op het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die door ziekte of beperking een lichamelijke of psychische beperking hebben opgedaan. Deze methode kan zeer waardevol kan zijn voor het creatief centrum. Het dient overigens wel ter aanvulling op de therapeutische revalidatie centra die al aanwezig zijn in de omgeving. Ook willen wij een de kinderen laten kennismaken met muziektherapie.

Maatschappelijk en sociaal draagvlak

Wij willen graag dat deze kinderen de kans krijgen om zelfstandiger te worden en hun eigen eten en drinken kunnen kopen, en zelfs een bijdrage kunnen leveren voor hun familie. Op Bali is het vrij normaal dat iedereen in het gezin een bepaalde taak heeft. Van een gehandicapt kind wordt binnen de Indonesische maatschappij al gauw gedacht dat zij niets kunnen.

Wij willen met dit duurzaam sociale plan voorkomen dat het kind in een hoekje komt te zitten, of het kind die daar al zit juist vandaan halen. Wij willen de ouders en de gemeenschap laten zien wat deze kinderen, en vooral na een (intensieve) periode van creatief onderwijs, allemaal kunnen. Wij hebben in onze projecten de ouders met verbazing zien kijken, omdat zij niet hadden verwacht dat hun kind iets met een lichamelijke of geestelijke beperking zou kunnen creëren. Wij hebben ook gezien dat ouders gingen meehelpen met de creatieve lessen. Zoals bij de workshop haken voor kinderen gingen de moeders erbij zitten, helpen en in gesprek met elkaar.

De kans is groot dat de ouders het nut van creatief onderwijs inzien als zij ervaren dat de kinderen leren hun eigen inkomsten te genereren en dat zij dus ook iets kunnen betekenen voor de familie. De ouders zullen hier weer over praten met elkaar en met anderen. Wij willen ook het wijkhoofd erbij betrekken. Het lokale personeel van het centrum kan in de gemeente de positieve effecten van het creatief educatief centrum verspreiden.

Sleutelwoorden
– Bewustwording
– Sociale ontmoetingsplaats
– Praatgroep functie voor de ouders (over o.a. het leven met een gehandicapt kind)
– Betrokkenheid

Keuze voor locatie

In het noorden van Bali ligt de plaats Lovina, gelegen aan het strand. In en rondom Lovina zijn meerdere stichtingen die zich inzetten voor kansarme kinderen met een lichamelijke en geestelijke beperking. Deze stichtingen doen ontzettend mooi werk maar nergens wordt nog op structurele basis creatieve educatie gegeven, dus dat zou een hele mooie duurzame ‘aanvulling’ kunnen zijn op wat er al is aan ontwikkelingshulp. Ook zijn er kinderen met een (grote) leerachterstand die elders op een (speciale) school weliswaar al op primair niveau onderwijs krijgen, maar het is onze bedoeling om de kinderen naar een bepaald niveau te tillen (tot zover zij willen en kunnen) en hen de kans te bieden zich persoonlijk (verder) te ontwikkelen. Creatief onderwijs kan heel goed helpen daarbij.

In de omgeving van de locatie kan een goede samenwerking ontstaan tussen stichting Creatief Hart en andere stichtingen, opvangtehuizen of scholen die kinderen met een beperking ondersteunen. Op deze manier kan het doel van de stichting ook een ‘verlengde’ zijn van andere bestaande goede doelen.

Een mooie bijkomstigheid is dat het in het noorden van Bali relatief aantrekkelijk is om iets moois te huren. Het is minder duur dan bijvoorbeeld in het zuiden van Bali (Kuta, Ubud, etc) en omdat er veel ruimte is, is het verkrijgen van een bouwvergunning voor aanbouw makkelijker.

Sleutelwoorden
– Samenwerking met andere stichtingen
– Functionaliteit
– drempelverlagend

Het gebouw

In september 2017 hebben wij Kadekkie, van PT. DIMUARA INT’L GROUP, ontmoet. Deze projectontwikkelaar helpt ons bij de totstandkoming van het CEC en stelt een van zijn panden, op een perfecte locatie ter beschikking. Aan de reeds aanwezige locatie zal Kadekkie enkele lichte verbouwingen verrichten.

We hebben de locatie voor 5 jaar gehuurd zodat we de tijd hebben om op te bouwen. Dat gaat in Indonesië doorgaans niet snel. We weten van een school in Noord-Bali voor kinderen met down syndroom en autisme, die opgericht is door een Nederlandse stichting, dat het lang kan duren voordat ouders inzien dat het nuttig is voor de kinderen. Die school heeft eerst een lange periode aan maar enkele kinderen onderwijs gegeven maar door de jaren heen kwamen er steeds meer kinderen bij. Vergroting van naamsbekendheid en vertrouwen kweken zijn elementen die eraan bijdragen dat de ouders uiteindelijk de stap maken om hun kind toe te vertrouwen aan anderen. Die school heeft inmiddels een 2e locatie.

We gaan elk jaar in augustus/september evalueren. Na 5 jaar gaan wij de stand van zaken bekijken. Wij verwachten sowieso dat er steeds meer kinderen zullen komen, hoewel wij de focus willen leggen op kwaliteit. Het moet geen kinderdagverblijf worden waar kinderen alléén maar leuk creatief kunnen zijn. Het moet ook echt iets gaan bijdragen aan hun ontwikkeling. Een winkel willen we maken, en de kinderen ruimte geven om te groeien zodat ze ook echt hun eigen handwerken zelfstandig kunnen maken op het CEC en verkopen in de winkel die later wordt aangebouwd of geïntegreerd in het gebouw.

Wij hebben rekening gehouden met toegankelijkheid en bereikbaarheid, alsmede de ligging bij andere stichtingen waar wij mee kunnen samenwerken. Het gebouw is uiteraard voldoende veilig voor de kinderen.

Voor de creatieve lessen houden wij rekening met de materialen die wij gebruiken en willen hier milieubewust mee omgaan (denk aan recycling van plastic, rubber, papier, e.d.).

Maatschappelijk verantwoord

Het creatief centrum biedt ook werkplaatsen voor lokaal personeel. Dit is weer goed voor de Indonesische economie. Wij zullen verantwoording afleggen over de wijze waarop het personeel wordt behandeld en eventueel advies vragen bij organisaties die hierin advies kunnen geven. Niet omdat wij niet weten hoe je personeel niet moet uitbuiten, maar wij willen aan de buitenwereld laten zien dat wij een verantwoorde stichting zijn en er een eerlijke bedrijfsvoering op na houden. In feite willen wij de kinderen met een beperking een kans bieden om zich te ontwikkelen en zichzelf en de buitenwereld laten zien dat zij, ondanks hun handicap, wel kunnen meedraaien in de Indonesische economie en samenleving. Het creatief centrum zal van hoge maatschappelijke waarde kunnen zijn binnen de Noord-Balinese gemeenschap.

Sociale Media

Op sociale Media en op de website kunt u ons volgen en alles wat er gebeurt op het Creatief Educatief Centrum. Wij gebruiken Facebook, en zijn ook actief op Instagram en LinkedIn.

Financiering

Om eenmaal te kunnen starten, moeten wij wel een en ander kunnen financieren. Het is fijn dat wij nu de mogelijkheid hebben gekregen om een start / try-out te maken. In augustus 2018 hebben wij de start gemaakt het creatief centrum zal verder in fases worden opgebouwd. Wij zullen de komende periode dan ook actief en intensief fondsen werven voor de realisering en continuïteit van het creatief centrum. Het jaarverslag en de volledige financiële verantwoording plaatsen wij op deze website. Op de pagina over sponsors en donaties vermelden wij overigens ook van welke personen en bedrijven/organisaties wij een financiële bijdrage hebben mogen ontvangen.

Lees hier meer over het creatief centrum:

Houd ons in de gaten! Blijf up to date via onze Facebook page en Like & Deel ons plan voor het creatief centrum gerust.