Doneren en belastingvoordeel

Als u geld geeft aan stichting Creatief Hart als goed doel, kunt u als donateur misschien profiteren van enkele belastingvoordelen. Het belastingvoordeel en de voorwaarden om ervoor in aanmerking te komen, verschillen per soort gift. Er zijn gewone giften en periodieke giften. Hieronder geven wij een toelichting over de twee soorten giften, de voordelen en de voorwaarden. Ook geven wij per donatiemanier aan wat voor soort gift het is.

Gewone giften

Een gewone gift is een gift die zo nu en dan wordt gedaan en niet voldoet aan de voorwaarden voor een periodieke gift.

Voordeel
Als u aan bepaalde voorwaarde voldoet, kunt u een deel van uw schenking aftrekken van de inkomstenbelasting.

Voorwaarden
U mag een gewone gift (deels) aftrekken van de inkomstenbelasting als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
• U doet de gift aan een goed doel dat bij de belastingdienst is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), een culturele ANBI of een steunstichting SBBI. Stichting Creatief Hart is een ANBI-stichting.
• Stichting Creatief Hart levert geen tegenprestatie voor de gift. U mag bijvoorbeeld geen cadeautje krijgen als dank. Ook als u een lot koopt voor de loterij van een ANBI is het geen periodieke gift. U kunt dan namelijk geld winnen en dat is een tegenprestatie.
• U kunt met schriftelijke stukken, zoals een bankafschrift of een bonnetje, aantonen dat u de gift hebt gedaan.
• Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag. Het drempelbedrag is 1% van uw inkomen (al het inkomen en aftrekposten uit box 1, 2 en 3 bij elkaar opgeteld, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek), maar minstens € 60,-.
• U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum. Het maximum is 10% van uw drempelinkomen.

Periodieke giften

Een gift is pas een periodieke gift als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
• U heeft de gift laten vastleggen bij een notaris. Sommige goede doelen betalen hiervan de rekening als u een bepaald bedrag per jaar overmaakt.
• U maakt regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen over naar stichting Creatief Hart.
• Deze bedragen dienen steeds (ongeveer) even hoog te zijn.
• Dat u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt. Deze voorwaarde vervalt als u geen 5 jaar hebt kunnen overmaken doordat u in die periode werkloos bent geworden of als de stichting haar ANBI-status is kwijtgeraakt.
• Stichting Creatief Hart levert geen tegenprestatie voor de gift. U mag bijvoorbeeld geen cadeautje krijgen als dank. Ook als u een lot koopt voor de loterij van een ANBI, is het geen periodieke gift. U kunt dan namelijk geld winnen en dat is een tegenprestatie.

Voordeel
Bij het doen van een periodieke gift aan stichting Creatief Hart kunt u profiteren van belastingaftrek. Als u aan bepaalde voorwaarde voldoet, kunt u een deel van uw schenking aftrekken van de inkomstenbelasting. Het verschil met de gewone gift is dat u hier geen drempelbedrag of maximaal aftrekbaar bedrag hebt, waardoor uw voordeel veel groter kan zijn.

Voorwaarden
U mag de periodieke gift pas aftrekken van de Inkomstenbelasting als voldaan wordt aan één van de volgende voorwaarden waaronder dat uw gift naar een algemeen nut beogende instelling (ANBI) gaat. En dat is stichting Creatief Hart. Kijk hier om een idee te krijgen van de jaarlijkse belastingaftrek door deze te berekenen via de schenkingscalculator.

Hieronder nog een toelichting over enkele manieren van doneren aan stichting Creatief Hart als ANBI-stichting.

Structurele donatie

Met de structurele donatie doneert u elke bepaalde periode een bedrag. Toch is de structurele donatie een gewone gift volgens de belastingdienst. Dit komt doordat u niet kunt bewijzen dat u 5 jaar zult gaan doneren. Een machtiging of periodieke betaalopdracht kunt u namelijk stoppen wanneer u maar wilt.

Feestelijke momenten en andere inzamelingsacties

Wilt u op een feestje of andere inzamelingsactie geld inzamelen voor stichting Creatief Hart? De donatie via feestelijke momenten is een gewone gift. Belastingtechnisch is het het beste om in de oproep om een donatie te doen, het geld naar u over te laten overmaken. Vervolgens schenkt u het totale bedrag dan aan de stichting. Dan is het totale bedrag voor de belastingdienst namelijk uw schenking, in plaats van dat iedereen een beetje schenkt. Op die manier komt u makkelijker aan de eis dat u minimaal 1 procent van uw drempelinkomen, maar minstens € 60,- moet schenken. Ook hier geldt weer dat uw bankafschrift het schriftelijke bewijs is van de donatie.

Nalatenschap

Een nalatenschap valt niet onder een gewone of periodieke gift. Het valt uiteraard onder de erfenis. Als u een erfenis nalaat, dan hoeft stichting Creatief Hart als ANBI-stichting geen erfbelasting te betalen. Enige voorwaarde is dat er geen opdracht verbonden is aan de erfenis.

Wij hebben deze pagina met de grootst mogelijke zorg samengesteld en de meest relevante informatie over giften op deze pagina vermeld. U kunt altijd voor de zekerheid nog even op de website van de belastingdienst te kijken.