Global goals project

Utrecht 4 Global Goals en Actie

Global goals project

Berichtgeving 2017 en 2019:

De gemeente Utrecht heeft zich uitgeroepen tot Global Goals City. Stichting Technotrend (STT), een stichting met een missie die bijdraagt aan de realisering van een duurzame samenleving, heeft daar op ingespeeld met als doen SCH te steunen. STT heeft bij de gemeente Utrecht voor SCH een beroep gedaan op de subsidieregeling ‘Hier & Daar’. Deze subsidieregeling was tijdelijk beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de bekendheid van de Global Goals in Utrecht. STT wilde graag de samenwerking met SCH aangaan om samen een van de doelen van de Verenigde Naties (VN) na te streven. Op deze manier kunnen wij elkaar ondersteunen ter versterking van het uitdragen van onze missie en visie. Zodoende heeft STT de volledige subsidieaanvraag ingediend voor SCH.

In november 2017 heeft de gemeente Utrecht het subsidiebedrag van € 2.000 toekend. Daar waren wij ontzettend blij mee. En in het kader van hetzelfde VN Global Goals project hebben 480 scholieren uit 16 klassen van het Amadeus Lyceum Utrecht, flessen ingezameld voor statiegeld. De opbrengst van het statiegeld was € 200 en de school heeft het bedrag verdubbeld. Op 18 april 2019 mocht Dewi dit geweldige nieuws vernemen op een bijeenkomst dat de school had georganiseerd (zie bericht op facebook onderaan).

Ontwikkelingsdoel Verenigde Naties

Als ‘Global Goals City’ en zet Utrecht zich in voor de 17 Global Goals: de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN).

Utrecht roept daarom haar inwoners op om bij te dragen aan de Global Goals en wil tevens  jongeren bewust maken en oproepen om in actie te komen. Het doel is initiatieven die de internationale relatie tussen Utrecht en de Global Goals leggen, te ondersteunen. Enerzijds betreft het initiatieven die zich in Utrecht afspelen en bedoeld zijn om een zo groot mogelijk deel van de Utrechtse bevolking te bereiken. Anderzijds is het van belang dat er een directe relatie bestaat tussen de activiteit in Utrecht en een bijdrage in een ander land ter bevordering van de Global Goals – dus hier én daar. Voortbouwend op de successen van de afgelopen jaren, gaat Utrecht samen met betrokkenen in de stad bijdragen aan het behalen van de 17 wereldwijde Global Goals for Sustainable Development.

Utrecht gaat de samenwerking tussen bedrijven, organisaties en particuliere initiatieven stimuleren en faciliteren om zo bij te dragen aan de Global Goals. Hierbij gaat het zowel om het aanjagen van de beweging in Utrecht zelf, als het vormen van Utrechtse coalities voor ontwikkeling elders in de wereld. Organisaties met plannen om iets in dit kader te organiseren kunnen bij Gemeente Utrecht een financiële bijdrage van maximaal 2x € 2.000 vragen.

Toekenning Subsidie

Tot onze vreugde heeft de gemeente Utrecht de subsidie toegekend in november 2017. Dit betekent dat SCH € 2.000 ontvangt voor haar project ‘daar’; Creatief Educatief Centrum op Bali waar zij aankomende zomer mee van start gaat. Volgens de gemeente Utrecht komt de missie van SCH overeen met een van de doelen die de gemeente Utrecht nastreeft, namelijk duurzame ontwikkeling in het onderwijs.

SCH richt zich op Indonesië en is opgericht om een van de doelen van de VN na te streven. Lees het hier. De andere € 2.000 is voor het project ‘hier’, i.c. Utrecht. Daar moeten we natuurlijk iets mee doen dat bijdraagt aan de Global Goals. En dat gaan we dan ook zeker doen. Wij gaan namelijk enkele scholen langs om les te geven in duurzame ontwikkeling in het onderwijs.

Scholenproject – gastles in duurzame ontwikkeling

In samenwerking met STT gaat SCH komend schooljaar in 2018/2019 een educatief gastlesprogramma geven op enkele scholen in het basis onderwijs en voorgezet onderwijs in Utrecht. We gaan bespreken hoe kinderen in Utrecht zelf een bijdrage kunnen leveren aan de Global Goals. In samenwerking met SCH wordt aan de klas een concrete actie over Global Goal 4 geboden:

“Leer over duurzaamheid in Indonesië en maak het mogelijk dat gehandicapte kinderen daar ook onderwijs kunnen krijgen.”

Voor een kind met een handicap is onderwijs niet vanzelfsprekend en ze lopen vaak een achterstand op. SCH biedt deze kinderen dan ook een bijzonder onderwijsprogramma aan, namelijk creatief onderwijs. Waarom? Omdat deze kinderen wel degelijk iets kunnen en niet in hoekje gestopt te hoeven worden omdat zij een lichamelijke of geestelijke beperking hebben.

SCH wil enkele scholen in Utrecht langsgaan en de kinderen bewust maken van het feit dat het niet voor ieder kind in de wereld zo vanzelfsprekend is om (creatieve) educatie te krijgen. SCH vindt dat ieder kind recht heeft op onderwijs, waaronder ook creatief onderwijs. Daarom is zij bezig met het opzetten van een eigen school op Bali. Lees hier alles over het Creatief Educatief Centrum.

STT heeft in samenwerking met SCH, Utrecht4GlobalGoals en de Gemeente Utrecht een lespakket over de Global Goals ontwikkeld voor 5 basisscholen en middelbare scholen in Utrecht. De lesprogramma’s sluiten aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs en vakken mens en maatschappij uit het voortgezet onderwijs.

Concreet aanbod voor de scholen:

  • Gemeente Utrecht is Global Goals City.
  • Dit betekent dat Utrecht zich inzet voor de 17 Global Goals: de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.
  • Gemeente Utrecht vindt deze doelen belangrijk, maar merkt dat de Global Goals nog weinig bekend zijn.
  • Utrecht vraagt hiervoor aandacht en roept inwoners in actie te komen voor de 17 Global Goals.
  • We bieden scholen in Utrecht een gastles over Global Goals.
  • Aansluitend bieden we ook een concrete actie voor de kinderen om iets te doen voor kinderen elders de wereld.
  • Hiervoor is een samenwerking opgezet met SCH.
  • Vrijwilligers van SCH helpen gehandicapte kinderen in Indonesië die nu niet naar school kunnen met creatief onderwijs en talentontwikkeling.
  • Het gaat om een 1 gastles van 1 uur voor leerlingen + de actie die zij zelf voor SCH bedenken.
  • Er zijn geen kosten verbonden aan de les.

Over stichting Technotrend 

STT biedt educatieve programma’s om jongeren bewust te maken over duurzame ontwikkeling en ze actief te betrekken bij een duurzame toekomst. STT gaat uit van onderzoekend en ontdekkend leren waarin spelelementen worden verwerkt:

Door wetenschap, techniek en spel in het onderwijsprogramma te integreren wordt de verbeelding en nieuwsgierigheid van kinderen geprikkeld én verwerven ze vaardigheden en kennis die later als vanzelfsprekend worden toegepast

In Real Life Games gaan leerlingen op school aan de slag gaan met duurzame thema’s Ze bedenken een echte campagne, voeren acties en maatregelen uit op school en betrekken hier zoveel mogelijk mensen bij. STT biedt recent ook lesprogramma’s die ingaan op wereldoriëntatie en mondiale duurzame ontwikkelingsdoelen. Lees meer op hun website.

Logo stichting Technotrend

Stand van zaken

Dit voor nu. Momenteel zijn wij 5 scholen aan het werven om gastlessen te kunnen geven en de kinderen tot actie kunnen aanzetten. Enkele scholen hebben wij al benaderd hiervoor. Alles over het scholenproject en de acties die worden uitgezet, zullen jullie hier terugvinden.

Wij houden jullie op de hoogte.

Meer informatie:
Video 17 doelen om te delen: Iedereen naar school 
Utrecht4GlobalGoals
Missie Stichting Creatief Hart
Missie Stichting Technotrend
Creatief Educatief Centrum – SCH