Hoe u ons kunt helpen

Donatie via bank IBAN:
NL55 RABO 0110 2749 70
t.n.v. Stichting Creatief Hart

Lees onze jaarverslagen

Lees over ons

Meisje knutselt met klei

Knutselmaterialen

De stichting heeft allerlei materiaal nodig om haar doel te verwezenlijken, zoals:

  • Papier, (kleur)potloden, verf, sjablonen, puntenslijpers, linialen, gummen

  • Borduurgerei
  • Naaigerei
  • Figuurzagen, houtplaten, sjablonen, schuurpapier, klei
  • Figuurzagen, houtplaten, sjablonen, schuurpapier, klei
  • Wol en breinaalden (bijvoorbeeld om mutsjes te naaien voor kleine kinderen en baby’s)
  • Muziek instrumenten, zoals blokfluiten, percussie, gitaren en bladmuziek
  • Dit zijn slechts voorbeelden. Bekijk op de facebookpagina van stichting Creatief Hart wat de kinderen allemaal aan creativiteit doen.

Stichting Creatief Hart schaft al het materiaal ten behoeve van het creatieve onderwijs zelf aan.

Stichting Creatief Hart is een ANBI

Stichting Creatief Hart is per 18 maart 2013 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Een door de Belastingdienst als zodanig aangemerkte ANBI hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Vrijwilligers voor in Nederland

Vrijwilligers voor in Nederland; lijkt het je leuk, interessant of leerzaam om je in te zetten voor ons goede doel vanuit Nederland, dan kan dat uiteraard en ben je van harte welkom. Je kunt mee helpen met toekomstige inzamelingsacties of andere activiteiten die het doel van de stichting helpen te verwezenlijken. Als jij hier een (creatieve) bijdrage aan wilt leveren, stuur ons dan gerust een e-mail!

Vrijwilligers voor in Indonesië

Wij vinden het leuk als er personen zijn die een (creatieve) bijdrage willen leveren op een van onze projecten. We willen echter niet dat de kinderen in aanraking komen met teveel verschillende personen. Een stage of vrijwilligerswerk moet in het belang zijn van de kinderen. De kinderen vertrouwen het vaste personeel en personen die regelmatig op het CEC komen en voelen zich veilig bij hen. We willen het educatieprogramma niet teveel frustreren. In ieder geval zullen stagiairs en vrijwilligers altijd samen met het personeel de creatieve lessen geven.

Vooralsnog zullen wij enkel inzetten op “bijzondere” stage- of vrijwilligersprojecten, zoals muziektherapie, en iets waar het personeel ook van kan leren en zelf verder mee kan. Ook kan SCH zich richten op stages op het gebied van pedagogische dienstverlening. Studenten hoeven dan niet voortdurend aan de lessen deel te nemen maar kunnen observeren en elders deskresearch doen. Ook is SCH bezig met de Hogeschool voor de Kunsten om te kijken of er docenten zijn die vanuit Nederland kunnen meedenken over creatieve workshops. Dit is echter nog in ontwikkeling.

Als er vrijwilligers en stagiairs op het CEC willen komen, gaan we bekijken hoe we dit vorm gaan geven. SCH is nog bezig met het ontwikkelen van een stage- en vrijwilligersplan en protocol.