Kinderen in Indonesië

Stof tot nadenken

Kinderen met beperkingen hebben net als alle andere kinderen gelijke rechten. De Verenigde Naties (VN) onderschrijft dit ook. Daarvoor is op 13 december 2006 het ‘Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ (CRPD) aangenomen. Dit verdrag heeft als doel de mensenrechten van mensen met een beperking te bevorderen, te beschermen en te waarborgen. In het verdrag staat wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert.

Indonesië is sinds 28 september 2015 een lidstaat van de VN. Waar de Indonesische overheid het belang van deze kinderen zoals genoemd in het Verdrag (nog) niet voldoende behartigt, proberen wij dit in het klein wel te doen. Echter, voor die kinderen die wij steunen maakt het vanuit hun perspectief niet uit of wij in het groot of in het klein helpen. Ook voor ons geldt, elk kind meer met een groter gevoel van eigenwaarde en een kleurrijker leven is al waardevol op zich.

Voor wat betreft de rechten van het kind met een handicap in de preambule:
“Recognizing that children with disabilities should have full enjoyment of all human rights and fundamental freedoms on an equal basis with other children, and recalling obligations to that end undertaken by States Parties to the Convention on the Rights of the Child”

Artikel 7 van het Verdrag

Children with disabilitiesoordeel

  • States Parties shall take all necessary measures to ensure the full enjoyment by children with disabilities of all human rights and fundamental freedoms on an equal basis with other children.
  • In all actions concerning children with disabilities, the best interests of the child shall be a primary consideration.
  • States Parties shall ensure that children with disabilities have the right to express their views freely on all matters affecting them, their views being given due weight in accordance with their age and maturity, on an equal basis with other children, and to be provided with disability and age-appropriate assistance to realize that right.

Bron:  UN.org

De rechten van het kind

Omdat wij ons betrokken voelen bij het welzijn van de kinderen in Indonesië. Met ons doel proberen wij enige invloed uit te oefenen op het dagelijkse leven van die kinderen die het niet makkelijk hebben maar het is toch heel minimaal. Wat wij nu wel kunnen doen is de mensen informeren over hoe het kan vergaan met een kind in Indonesië, al is het enkel om bewustwording: in het algemeen is er genoeg te doen om bepaalde groepen kinderen in Indonesië een eerlijke kans te kunnen geven.

Wij houden dus het nieuws in de gaten en wij zullen op deze pagina bepaalde belangrijke, dan wel omstreden kwesties aanhalen. Wij volgen ook non profit, non-gouvermentele organisaties en andere stichtingen die zich inzetten voor de belangen van kinderen in Indonesië op een breder vlak: de rechten van het kind.

Enkele rapportages van non-profit organisaties die het lezen waard zijn:

Unicef: Indonesia