Onze Missie & Visie

Wij, het bestuur van deze ANBI stichting, zetten ons in voor kansarme kinderen in Indonesië die niet of moeilijk toegang hebben tot het reguliere onderwijs vanwege hun fysieke, verstandelijke e/o geestelijke beperkingen. Voor een uitwerking van ons doel verwijzen wij u naar het Beleidsplan – 2024-2028.

Bekijk hier een PDF-versie van onze PowerPoint presentatie die iedereen mag gebruiken voor bijvoorbeeld een inzamelingsactie.

Missie

Deze kinderen hebben het al niet gemakkelijk. Het komt regelmatig voor dat deze kinderen worden verstoten door hun familie of worden weggestopt door de ouders omdat er in Indonesië in het algemeen nog een soort van schaamte heerst met betrekking personen met een beperking, ook al gaat het om een lichte vorm.

Binnen de Indonesische samenleving wordt gesuggereerd dat deze personen niks kunnen betekenen binnen de Indonesische samenleving en in het gezinsleven. Voor kinderen is dat natuurlijk erg verdrietig als zij moeten opgroeien met de gedachte dat zij niets waard zijn. De ouders weten niet altijd hoe zij met de beperking van hun kind moeten omgaan en kunnen de kinderen soms weinig bieden hierin.

Vanuit de Indonesische overheid wordt er nauwelijks iets getroffen aan voorzieningen in het belang van deze kinderen. Bepaalde faciliteiten worden veelal vanuit particulier initiatief of vanuit kerkelijke gemeenschappen gefinancierd. Als gevolg van de beperkingen hebben deze kinderen, als zij al naar school gaan, vaak te kampen met een grote leerachterstand en hebben niet veel om handen. Hierdoor kunnen ze moeilijk meekomen met het reguliere onderwijs.

Kansarme kinderen hebben ook recht op creatief onderwijs

Volgens ons kan iedereen creatief zijn, ook een kind met een beperking:

  • Een kind dat blind is, kan leren een muziekinstrument leren bespelen op gehoor.
  • Een kind dat doof is, kan leren tekenen en schilderen.
  • Een kind in een rolstoel kan niet (goed) lopen maar wel werken met de handen.
  • Een kind met een afwijking aan een linker arm, kan nog wel leren handwerken met de rechterarm.
  • Een kind met psychische problemen, kan het juist nodig hebben om zich op creatieve manier te uiten.
  • Een kind met down syndroom kan misschien niet goed leren maar wel creatief zijn.
  • En ga zo maar door…

Het creëren van bewustwording en duurzame ontwikkeling

Het gaat ons om de persoonlijke groei en ontwikkeling van het kind en het zelfstandiger en zelfverzekerder worden. Voor deze kinderen is het niet vanzelfsprekend dat zij gestimuleerd worden hierin en dat is zonde, een gemiste kans. Wij doen dit wel, in combinatie met het aanleren van andere vaardigheden op communicatief en sociaal vlak. Ook leren we de kinderen op speelsgewijze manier rekenen, taal en lezen en bieden we licht sportieve activiteiten aan. Naar onze mening een goede combinatie en zo bieden wij de kinderen op deze manier een totaalpakket.

Het zou helemaal geweldig zijn als deze kinderen uiteindelijk toch nog kunnen instromen in het reguliere onderwijs, omdat zij verder zijn gekomen in hun algemene ontwikkeling. Echter, de kans is zeer klein dat dit gaat lukken. Wij streven er in ieder geval naar dat de persoonlijke ontwikkeling van deze kinderen niet wordt belemmerd en dat hun kansen binnen de Indonesische samenleving worden vergroot.

Persoonlijke groei van kinderen

De kinderen leren creatieve handwerken en duurzame gebruiksvoorwerpen te maken, ook door middel van recycling. Zij kunnen die tentoonstellen en verkopen. Alle verworven inkomsten zijn voor de kinderen zelf. Op deze manier krijgen deze kinderen de kans om toch een plaats binnen de Indonesische maatschappij/economie te verwerven. Ons streven is ernaar dat deze kansarme kinderen een kans krijgen om een minder afhankelijk bestaan te kunnen leiden en zelfredzamer worden.

Het is belangrijk om de ouders bewust te maken van het feit dat zij hun kinderen niet uit schaamte hoeven weg te stoppen. Op die manier willen wij eraan bijdragen dat er een taboe wordt doorbroken. En hoe leuk is het als kinderen bijvoorbeeld samen muziek kunnen maken of samen kunnen schilderen en tegelijkertijd hun sociale en communicatieve vaardigheden beter kunnen ontwikkelen.

Het bewijs is al geleverd. Onze creatieve projecten hebben al laten zien dat creatief onderwijs een positief effect heeft op allerlei sociale vaardigheden en de persoonlijke groei van de kinderen, maar ook fysiek (bevordering van de fijne motoriek) gaan zij er op vooruit.

De ouders kunnen weer door vertellen wat hun kinderen allemaal doen en wij willen hen ook mobiliseren en de Indonesische samenleving laten zien dat het creëren van goede voorzieningen, belangrijk is voor de ontwikkeling van deze kinderen.

Visie

Kansarme kinderen in Indonesië hebben ook recht op creatief onderwijs

Wij vinden het belangrijk dat ook kinderen in een land als Indonesië (creatief) onderwijs kunnen ontvangen. Net zoals kinderen in Nederland daar recht op hebben, hebben deze kinderen ook recht op een plaats binnen de maatschappij. Dat is onze visie.

In Nederland zijn er veel verenigingen of clubjes in buurthuizen op creatief gebied waar kinderen aan kunnen mee doen en waarmee ze zich tegelijkertijd persoonlijk ontwikkelen. Ook binnen verschillende instanties voor kinderen met een beperking wordt meestal aan creatieve dagbesteding gedaan. Creatief onderwijs is voor elk kind in Nederland zo toegankelijk en zo vanzelfsprekend. En hoe leuk is het als kinderen samen muziek kunnen maken en tegelijkertijd hun sociale en communicatieve vaardigheden nog beter kunnen ontwikkelen.

Lees ook over de gelijke rechten van een kind met een handicap, onderschreven door de Verenigde Naties.

Wat maakt dat deze stichting zich onderscheidt van andere stichtingen 

Er zijn al heel wat mooie stichtingen zowel vanuit Nederland als het buitenland die zich inzetten voor kansarme kinderen in Indonesië en hulp bieden in de vorm van; financiering voor scholing, gezondere en voldoende voeding, bevorderen van sportactiviteiten, onderhoud van de kindertehuizen, lessen aanbieden in omgaan met hygiëne etc. Maar het stimuleren van enkel creatief onderwijs komt niet veel voor. Juist de toekomst van deze kinderen is erg onzeker vanwege hun geestelijke of lichamelijke beperking. Op deze manier krijgen deze kinderen toch nog op een creatieve manier de kans om zich persoonlijk te ontwikkelen.

Even weg van de alledaagse problemen

Met bijvoorbeeld een instrument, een kwast, een beetje verf of klei proberen we blijdschap en kleur in het leven te brengen van deze kinderen die het niet makkelijk hebben. Wij dragen hier graag een steentje aan bij en dat hoeft helemaal niet op een ingewikkelde manier te gaan, maar vooral met hulp van zoveel mogelijk supporters is de kans op succes voor deze kinderen nog veel groter!