Sponsors en donateurs

Stichting Creatief Hart bedankt alle personen die vanaf de oprichting van de stichting een (financiële) bijdrage hebben geleverd ten behoeve van het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Persoonlijk bedankt Dewi, voorzitter/oprichter van deze stichting, de personen die het tijdens de startfase (kosteloos) mogelijk hebben gemaakt om het uiterlijk van de stichting vorm te geven, en nog steeds ondersteuning bieden als dat nodig is:

André Koppenaal (webdesign vorige website), Barry Groot (Grafisch ontwerper, logo).

Huidige website door Dewi Deijle en Doriet Begemann.

Wij bedanken alle personen die periodiek doneren, eenmalig hebben gedoneerd of die betrokken zijn geweest bij een of meerdere van onze inzamelingsacties!

Wij zijn ontzettend dankbaar voor alle donaties!

Alle donaties worden besteed aan de projecten in Indonesië. Kosten voor o.a. vliegtickets voor de bestuursleden die de projecten periodiek bezoeken, worden dus privé bekostigd. Dit geldt ook voor reis- en verblijfskosten ten behoeve van inzamelingsacties. Voor een uitgebreide verantwoording, verwijzen wij jullie naar ons beleidsplan en de jaarverslagen.

» Lees hier over ontvangen donaties en subsidies door anderen, zoals bedrijven, instanties, instellingen, stichtingen en verenigingen.

» Lees hier over onze inzamelingsacties en events.

» Andere donaties bij de charity trek “Mount Everest Basecamp trek via 3 berpassen” hebben gedoneerd, en/of bij de charity “Kilimanjaro sponsor trek”, zijn te zien via Geef.nl.

» Wil jij maandelijks doneren? Lees hier over belastingvoordeel.